مقره و سخت افزار برای برق

مثلث قدرت شرکت.، محدود.

ما مثلث قدرت شرکت.، محدود. هستیم که برای محصولات خط برق با بیش از 30 سال تجربه تاسیس شده ایم. ما کارخانه های تولیدی خود را در اختیار داریم تا بیشتر مواد خط انتقال و پست را تولید کنیم. دامنه تجارت ما عمدتا کشورهای اروپایی و آمریکایی است. یکی از محصولات اصلی ما عایق پرسلان برای خطوط هوایی 500 کیلوولت و همچنین برای توزیع است ، مانند مقره تعلیق ، مقره پست ، مقره پین ​​، قرقره و عایق کرنش. عایق تعلیق پرسلان ما در آزمایش نوع آزمایشگاه KEMA (عضو STL) در هلند به عنوان بهترین کیفیت اثبات شده است.

جزئیات